Dąbrówka - Kielno

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dąbrówka


    Dąbrówka położona jest w północnej części Kielna, jest reliktem byłych puszczy lesockich, dawniej była własnością plebanii, po wojnie została upaństwowiona, a w czasach współczesnych ponownie stała się własnością kościoła. Poprzecinana jest głębokimi jarami, zwanymi rowami, z szumiącymi na dnie strumyczkami, spływającymi przez mokradła i bagniste łąki do jeziora Mulk. Nazwę prawdopodobnie zawdzięcza dębom, które dawniej były tu liczne. W 1978 r. mieszkańcy Kielna wskutek zdecydowanej postawy przerwali wycinkę starych dębów, które to przez społeczność wiejską uważane były za pomniki przyrody. Dzisiaj w Dąbrówce dębów jest niewiele, obecnie jest to las głównie bukowy. Najstarsze dęby najprawdopodobniej stoją obecnie przy ul. Jeziornej po lewej stronie, jakieś 200 m za Jantarem. (około 70 lat).
    Dąbrówka dzisiaj jest również ostoją dzikiej zwierzyny. Spotkać tu można często sarny, w jarach swoje nory mają lisy i borsuki. Czasami dostrzec można też tropy dzików.    
   
    W Dąbrówce od niepamiętnych czasów organizowano festyny ludowe,  zabawy, imprezy patriotyczne. Podobno jedna z polan tego lasku nosiła nazwę Zadesznik, która to nazwa była związana z legendą o pogańskiej świątyni, która to miała być umiejscowiona na kościelnym wzgórzu.
   Ostatnie zabawy urządzane były na tej polanie w latach 60. XX w. W tym okresie Związek Młodzieży Wiejskiej ponownie polanę wykarczował i przygotował do organizacji różnych imprez. Młodzież zrobiła tam również boisko, które było wykorzystywane do gry w siatkówkę i tenisa. ZMW zbudował także w Dąbrówce jednostanowiskową strzelnicę. Znajdowała się ona we wciąż istniejącym wąwozie. W tym czasie większość imprez była organizowana i zabezpieczana przez Ochotniczą Straż Pożarną. Ostatnia zabawa odbyła się w tym miejscu na początku lat 70.  Od tego momentu polana ta systematycznie była wchłaniana przez naturę. Dzisiaj jest gęsto porośnięta, głównie bukami, a jedynym wspomnieniem tamtych lat są napisy wyryte na korach starych buków. Dostrzec można również płaski teren, kiedyś specjalnie wyrównany, na którym znajdowało się boisko.
   W latach 80 we wschodniej części Dąbrówki zostały przez leśnictwo wybudowane drewniane wiaty wypoczynkowe. Miejsce, w którym można było odpocząć lub udać się na piknik. Niestety one również nie przetrwały próby czasy. W latach 90. w miejscu tym stały jeszcze spróchniałe  i walące sie konstrukcje tej małej architektury. W następnych latach zostały z tego miejsca zupełnie usunięte.

   W Dąbrówce w latach 60. XX w., przy ul. Jeziornej, na jej lewym skraju, dostrzegalny był kopiec, który podobno był miejscem pochówku niemieckiego żołnierza z czasów II wojny światowej. Prawie do początku lat 70., ktoś dbał o ten kopczyk i regularnie składał na nim kwiaty i znicze. W następnych latach, już bez ludzkiej opieki przyroda wchłonęła ten zapomniany grób nieznanego żołnierza.

   Ciekawostką jest, że gdy byłem dzieckiem w latach 90. XX w. koledzy czasami w Dąbrówce znajdowali elementy niemieckiego żołnierskiego wyposażenia. Prawdopodobnie porzucone w trakcie wycofywania się wojsk niemieckich.

Dąbrówka na mapach google.

   Obok na zdjęciach polana dzisiaj, na której odbywały się imprezy oraz pamiątki po zabawach na korze buków.


Polana
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego