Domôcô strona - Kielno

Idź do spisu treści

Menu główne:

Domôcô strona       
           
Pò prôwdze w to wierzã, Drodżi Czëtińcu, że skòrno zazdrzôł jes na tã stronã, tej Czelno je dlô Ce tak samò wôrtné jak dlô mie. Mòże jes sã tuwò ùrodzył, wëchòwôł, mòże jes skùńcził szkòłã, abò prosto wëbrôł jes Czelno, żebë w nim zamieszkac.  Dlô wszëtczich tëch, co z Czelnem czëją sã sparłãczony chcôłbëm, abë strona ta bëła Skôrbicą wiedzë ò historie wsë. Bò Czelno je wsą ò bòkadnôscë w historii. Żëlë tuwò lëdze prosti, zwëczjany i niezwëczajny. Przez wieczi sztôłcëlë òni wies, abë stała sã òna taką, jaką dzys mómë mòżnosc jã òbzërac.
Ze stronë dowiedzec sã mòżna ò historii wsë. W tim placu wôrt je wspòmnic ò Bòlesłôwie Bòrkù, chtëren na zaczątkù lat 90 zebrôł informacje i zapisôł je w monografii.
Nalezc téż mòżna  informacje ò placach i bùdinkach w Czelnie. Nie zabraknie  wëzgôdków sparłączonëch ze wsą. Farwné òdjimczi chtërné znalazłë są tuwò dzãka wiele ledzom są piãknym wëfùlownim wiadłów.  
Zachãcywóm wszëtczich, chtërny wiedzą co ò  Czelnie do kòntaktu ze mną
.
Jem gwës, że w pamiãce naszich straszich  je jesz wiele do òdkrëcô. Baro roczã do przësélaniô do mie zdjãców, chtërnë po prôwdze pòkazëją, jak zmieniało sã Czelno.

Jak wszëtcë wiémë, historiô czãsto je òfiarą łżélstwa. Dlôte proszã ò wszëtczé ùwadżi jaczé sã pòjawią w Waszich głowach.  Wszëtkò co je jesz do wëjsnieniégò i dopòwiedzeniégò wôrt je pòwiedzec. Czekóm na wiadła, jeżle Wë bë chcelë sã taczima pòdzelëc, chto je na zdjãcach, chto robił òdjimk etc.


Autor tłumaczenia: Monika Lidzbarska

  
  
Gdze w Dabrowie wietwie grają,
  Spiéwë stôre, snãtné, pëzné,
  Gdze jô w Mùlkù wałë znajã,
  Szëmarzenié jegò cëché,
  Tam je mòjëch starszich
  Grób,
  Tam je mòji chëczë próg,
  Tam sã mòja mëmka zdżiba,
  Czej kòlébka mòdrą zyba,
  Taczu zwëczôj tedë miéwa,
  Że tak czãsto smùtno
  Spiéwa:
  Gdze Czelónka z Czelna
  Płënie, Tam te na swiat

 
przëszedł Sënie!

                     Alojzy Nagel
                    „Mòja wies” 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego