Kroniki Kielna - Kielno

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kroniki Kielna

    W  dziale tym pojawiać się bedą kroniki, które powstały w Kielnie i które o Kielnie traktują. Dzisiaj 1 z 3 księga kroniki OSP w Kielnie, redagowana od 1986 r. przez Panią Wandę Chmarę. Zwrócić należy szczególną uwagę na fakt, że w 2012 r. kronika ta zajęła III miejsce na Konkursie Kronik OSP woj. pomorskiego.
   W najbliższym czasie pojawią się kolejne księgi. Oprócz kroniki OSP pojawią się również: Kronika Kościelna, Kronika zespołu Kaszubia, a być może i także Kronika Szkolna.


Kronika OSP w Kielnie, księga 1              Kronikarz: Wanda Chmara

Kronika OSP w Kielnie, księga 2     
cześć 1
część 2
cześć 3


Kronika Szkoły

   Najstarsza Kronika Szkolna. Założona w 1945 r. przez Piotra Szulca, wieloletniego Dyrektora Szkoły w Kielnie.
   W tym miejscu ponownie muszę wskazać na osobą Pani Wandy Chmary, która pomogła mi w pozyskaniu kroniki, co dało możliwość przedstawienia jej w formie elektronicznej. Zresztą od 1970 r. kronika ta była przez Panią Wandę redagowana.


Kronika Szkoły w Kielnie
Księga 1

część 1
cześć 2

Księga 2
Księga 3
Księga 4

Księga Pamiątkowa Szkoły Podstawowej w Kielnie

Kronika zespółu "Kaszubia"
część 1
część 2 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego